Lista artykułów

Nazwa artykułu
Zarządzenie Nr 6/2020 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
W sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i
zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.
01.04.2020 więcej
Ogłoszenie o sprzedaży samochodu Fiat Stilo Mulitivagon 1,9 JTD 115
Ogłoszenie o sprzedaży samochodu Fiat Stilo Mulitivagon 1,9 JTD
115 DYNAMIC o numerze rejestracyjnym BZA 23HW stanowiący
własność Powiatowej Stacji Sanitarno_epidemiologicznej w
Zambrowie.
20.01.2020 więcej
Protokół z posiedzenia w sprawie sprzedaży samochodu służbowego Fiat
Protokół z przeprowadzonego w dniu 03.01.2020 r. posiedzenia w
sprawie sprzedaży samochodu służbowego Fiat Stilo Muliwagon
1,9 JTD 115 DYNAMIC o numerze rejestracyjnym BZA 23HW rok
produkcji 2003
20.01.2020 więcej
OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY SAMOCHODU nr 2
Przedmiotem sprzedaży jest samochód Fiat Stilo Multiwagon 1,9
JTD 115 DYNAMIC o numerze rejestracyjnym BZA 23HW stanowiący
własność Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w
Zambrowie.
09.12.2019 więcej
Zawiadomienie o wyłonieniu oferenta
Dotyczy ogłoszenia o sprzedaży samochodu z dnia 28 listopada
2019 r.
09.12.2019 więcej
OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY SAMOCHODU
Przedmiotem sprzedaży jest samochód Fiat Stilo Multiwagon 1,9
JTD 115 DYNAMIC o numerze rejestracyjnym BZA 23HW stanowiący
własność Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w
Zambrowie.
29.11.2019 więcej
Ogłoszenie o zbędnych i zużytych składnikach majątku ruchomego
Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Zambrowie,
informuje o zbędnym i zużytym składniku rzeczowym majątku
ruchomego.
29.11.2019 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się